Planar

Aktivitetsplanen skal gje ein grov oversikt over kva me skal gjere dei ulike dagane på leiren. Det vil kunne bli små endringar b.l.a dersom véret ikkje tillett oppsatt aktivitet. Eksempel kanopadling. Endringar av betyding blir varsla om på mail. Planen er også oppsatt med ei lita utstyrsliste som kan vere til hjelp.

Link til aktivitetsplan