Aldal friluftsleir

Barnelydar frå Aldalen blir höyrt på lang avstand. Det er jubelrop etter å ha dratt opp ein stor fisk aleine. Det er eitt stolt gledeshyl då ein endeleg tör hoppe i sjöen frå 2 meteren. Barn som aldri för har sete i ein kano, men som etter nokre dagar padlar som om ein ikkje har gjort anna. Den litt nervöse magen når det nærmar seg overnatting i lavvo for fyrste gong. Latter og leik i sjöen.

Det er dette som er fokus under leirane. Positive opplevingar, nye utfordringar, meistring, læring, samhald og samarbeid.

Aldal friluft ynskjer at barna i löpet av leiren skal sitte igjen med mange positive opplevingar, men også læring. Me vil gjennomgå mykje forskjellig, og barna vil læra seg ulike ting innan fiske, padling, skogsliv, sjöliv m.m.